Utsikterna för metallindustrin i Hebei-provinsens ekonomiska utvecklingszon

För att sträva efter att öppna en ny situation med högkvalitativ utveckling av gjuteriindustrin i vårt län genomförde den 24 mars den ledande gruppen i vårt län en fältundersökning om relevanta branschorganisationer, forskningsinstitut, gjuteriföretag och gjuteriindustrin kluster i Hebei provinsiella ekonomiska utvecklingszon och diskuterade djupt metallindustrins utvecklingsvision. (Direktör Wang från första höger, chef för Yang Haixiang från andra höger)

Under besöket genomförde Wang och Liang tillsammans med Yang Haixiang och Wang Zenghui, företagsledningens chefschefer för vårt företag, kommunikation på plats om hur man kan realisera högkvalitativ utvecklingsplanering av gjuteribranschen i kombination med nuvarande situationen för miljöskydd, marknadens utbud och efterfrågan, företagsutrustningsnivå och utvecklingsutsikter i vårt län.

Wang Zenghui, chef för vårt företag, visade landets ledare våra perfekta miljöskyddsanläggningar och avancerad kiseldioxidproduktionsteknik och nådde enhälligt erkännande och beröm av det ledande teamet. Generalchef Wang påpekade att för närvarande gjuteriindustrin utvecklas i riktning mot intelligens och grönt. Det är nödvändigt att främja integrationen av ny teknik och traditionell gjutningsteknik och främja gjutningsindustrins högkvalitativa utveckling.

Prospect of metal industry in Hebei Province Economic Development Zone

(foto vänster 1, vd Wang Zenghui)


Inläggstid: maj-06-2021